Contacte de contractació:
Maria José Cabrera
Tl. 93 224 77 44
emblema@zoopa.es

Contacte de premsa:
Marta Bueno
Tl. 93 224 77 44
prensa@zoopa.es